Cztery nowe cyfrowe aparaty mammograficzne


Finansowanie Ze Środków Budżetu Państwa

Program: „Narodowa Strategia Onkologiczna”

Nazwa Zadania: "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy"

Wartość dofinansowania: 2 399 760
Całkowita wartość zadania 2 424 360

Opis zadania
W wyniku umowy zostały zakupione cztery aparaty mammograficzne Planmed Clarity. Aparaty zostały zainstalowane w mobilnych pracowniach mammograficznych oraz w pracowni mammograficznej na ulicy Wandy 27, 65-001 Zielona Góra.
Celem realizowanego projektu jest zapewnienie dostępu do bezpłatnych badań mammograficznych udzielanym osobą uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz realizacje Programów Wczesnego Wykrywania Raka Piersi skierowanego do wszystkich kobiet pomiędzy 50 a 69 rokiem życia.
Rejestracja Online

Rejestracja na mammografie w mammobusie w ramach
"Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi".

Rejestracja online
Rejestracja
USG, Biopsja, RTG, Onkologia (dr Michał Czarnuszewicz)

(68) 411 45 20

Mammografia

(68) 41 41 411

lub

Rejestracja online

Poradnia onkologiczna
(Poliklinika ul. Wazów 42)

(68) 452 78 09

Specjalista fizjoterapii
mgr Krzysztof Mirecki

697 659 404

Nasze przychodnie
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Diagnostyk" Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c.

budynek Polikliniki 3p.
ul. Wazów 42
65-044 Zielona Góra
Więcej szczegółów


Filia

ul. Wandy 27
65-001 Zielona Góra
Więcej szczegółów