Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage
Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage portalu społecznościowego facebook, a także subskrybujących I komentujących posty umieszczane w ramach tego portalu

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYK Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra.
Podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z fanpage NS ZOZ Diagnostyk s.c. jest administrator portalu Facebook. Informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update.

2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@diagnostyk.pl lub listownie na wskazany wyżej adres administratora.

3. Cel przetwarzania danych :
• prowadzenie, administrowanie i zarządzanie fanpage pod nazwą Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYK Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c. na portalu społecznościowym Facebook na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. • promowanie działania i usług świadczonych przez nasz podmiot leczniczy; • komunikowanie z użytkownikami w ramach prowadzonego przez nas fanpage’a oraz treści przez nas udostępnionych za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości)

4. Podstawa prawna:
• prawnie uzasadniony interes administratora, tj. działalność informacyjna o zakresie działania podmiotu leczniczego, jakim jest Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYK Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c., udzielanie odpowiedzi na pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacja z użytkownikami w ramach treści udostępnionych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO);
• zgoda Użytkownika, wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające, tj. dokonanie subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage, która może być wycofana w każdym czasie.

5. Źródła danych
• Użytkownik odwiedzający fanpage Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYK Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c. na portalu społecznościowym Facebook;
• operator serwisu społecznościowego Facebook, administrujący wszelkimi danymi i aktywnościami znajdującymi się na profilu / koncie Użytkownika. Informacje na temat celów oraz zakresu gromadzenia danych, w tym plików „cookies”, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących osobie, której dane dotyczą praw, a także wszelkich ustawień ochrony prywatności znajdują się u dostawcy: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (zasady dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy).
Korzystanie z fanpage Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYK Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c. i dostępnych na nim usług oraz udostępnianie swoich danych jest w pełni dobrowolne, jednak brak podania danych może uniemożliwić obserwowanie, przeglądanie fanpage, możliwość subskrybowania, pozostawiania komentarzy czy kontaktowania się za pomocą komunikatora Messenger.

6. Zakres przetwarzanych danych
• identyfikator Facebook, tj. najczęściej imię i nazwisko/ nick;
• dane identyfikacyjne, kontaktowe (np. telefon, adres e-mail), pozostałe dane, w tym wizerunek (w ramach zakresu danych osobowych opublikowanych przez Użytkownika na należącym do niego koncie w serwisie społecznościowym Facebook);
• treść umieszczanych komentarzy oraz prowadzonych rozmów;
• anonimowe dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających fanpage, dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” (funkcja ta udostępniona jest przez Facebook zgodnie z warunkami korzystania z serwisu Facebook, które nie podlegają zmianie; dane te są gromadzone dzięki plikom „cookies”, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który z kolei można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebook, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage.

7. Odbiorcy danych
Dane osobowe Użytkowników podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYK Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c. mogą być dostępne dla podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, w tym organów ścigania; operatora serwisu społecznościowego Facebook – spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (zasady dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy) oraz innych użytkowników Facebook

8. Prawa osób, których dane dotyczą
Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonanych przed jej cofnięciem; dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO; usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora; wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
NS ZOZ DIAGNOSTYK Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c. nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.

12. Przekazywanie danych
Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że portal społecznościowy, jakim jest Facebook, może przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13. Okres przetwarzania danych
Wiadomości użytkowników, przekazywane Administratorowi w trybie prywatnym, przechowywane są przez czas odpowiedzi na pytanie lub do momentu zakończenia komunikacji. Informacje udostępniane przez Użytkownika w komentarzach przechowywane są do czasu ich usunięcia przez autora. Dane przetwarzane na podstawie zgody przechowywane są do czasu jej cofnięcia. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przechowywane są do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub ustania tego interesu. Dane statystyczne osób odwiedzających fanpage naszego podmiotu leczniczego dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” przechowywane są przez czas obecności tych danych w serwisie Facebook, tj. okres 2 lat. Dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, przechowywane są na zasadach określonych regulaminem tych podmiotów oraz regulaminem Facebook.
Rejestracja
USG, Biopsja, RTG, Mammografia stacjonarna

(68) 411 45 20

Mammografia mobilna (mammobusy)

(68) 41 41 411

Poradnia onkologiczna

(68) 452 78 09

Specjalista fizjoterapii
mgr Krzysztof Mirecki

697 659 404

Nasze przychodnie
Niepubliczny Specjalistyczny
ZOZ "Diagnostyk" Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c.

ul. Wazów 42
65-044 Zielona Góra
Więcej szczegółów


Filia

ul. Wandy 27
65-001 Zielona Góra
Więcej szczegółów